دانـلـود پاورپوینت رشته مهندسی مواد بـا عـنـوان، فلزات با نقطه ذوب پایین بخشی از متـنِ ایـن پاورپوینت : قلع: نقطه ذوب ْ231/9c,چگالی 284/7, نقطه تبخیر cْ2270که در حالت فلزی سختی و مقاومت کم و هدایت الکتریکی و حرارتی زیاد دارد. قلع در سه شبکه ساختمانی و آلوتروپیکی متفاوت وجود دارد . در حالت معمولی قلع B (قلع سفید)با مشخصات کاملا فلزی و قابلیت تغییر شکل مکانیکی و وزن مخصوص 3/7 از 13 تا 161 درجه پایدار میباشد و در ساختمان BCT با اضلاع ثابت c=5/319A ,a=3/175A  متبلور میگردد. در درجه ...