دانـلـود پاورپوینت بـا عـنـوان، بهداشت روان دانش آموز بخشی از متـنِ ایـن  پاورپوینت : تعریف بهداشت روانبهداشت از دو جزء «به»، به معنای خوب و پسندیده، و «داشت» به معنای نگه­داری تشکیل شده است که معنای ساده آن حفظ و نگه­داری چیزی به نحو مطلوب است (شهیدی و حمیدیه، 1389). بهداشت روان یعنی خوب نگه داشتن روان با هدف سازگار شدن در مقابل تغییراتی که در دنیای فیزیکی و ذهنی فرد رخ می­دهدگروهی از محققین­کشورمان بهداشت روان و پیشرفت تحصیلی دانشجویان را برر ...