توضیحات:فایل ورد مفهوم سکونت،در حجم 142 صفحه،همراه با یک هدیه ویژه.بخشی از متن:خانه برپا داشتن و در خانه زیستن امری است فنی، علمی و اجتماعی که داده ها و پدیده های مختلفی در شکل گیری اش دخالت دارند، پدیده هایی که بی توجه به آنها خانه مفهومی نخواهد داشت. بر این اساس، مفهوم خانه را می توان در سه گستره مورد بررسی قرار داد: ـ خانه در گستره ساختمانی به مفهوم یک ساختمان با تمام شرایط و مشخصات فنی لازم، ـ خانه در گستره کاربردی به مفهوم مکان زندگی که انسان واحد اندازه گیری و نقطه مرکزی احساس هایش می باشد ...