دانلود پاورپوینت مرمت مسجد جامع اصفهان ۴۹ اسلاید فهرست مطالب مقدمه نحوه اداره کردن پلان ها موقعیت مسجد اولیه قرن دوم مسجد با طرح عربی (طرح بازسازی شده حصار خشتی اطراف مسجد) الحاق دیواره های حیاط، ورودی مدرسه مظفری، مصلی  الحاقات در دوره آل بویه اولین مرحله ساختمانی مسجد در دوره سلجوقی احداث چهار ایوان در اطراف صحن (احتمالاً در زمان سلطان سنجر) تغییرات و الحاقات دوره ایلخانی، تبدیل به نمای دو طبقه و ساخت محراب اولجایتو اقدامات اواخر ایلخانی و دوره مظفری (شبستان شمالی، شبستان زمستانی بیت ال ...