دانـلـود پاورپوینت بـا عـنـوان، لباس اتاق عمل بخشی از متـنِ ایـن  پاورپوینت : بهداشت فردیاستحمام روزانهتعویض لباسهای زیرموها مرتبا شسته و پوشانده توسط کلاه یا مقنعهشستن دست قبل و بعد ازهر کاری،گرفتن نمونه خون،تزریق خون،تزریق،جمع آوری نمونه های بیوپسییک مورد تحقیق /15 بیمار جراحی قلب مبتلا به عفونت  /پرستار آلوده/ مشخصات لباسدو تکه یا یکسرهرنگها و طرحهای مختلف راحتی90% باکتری ها از ناحیه پرینه وپاهاتعویض لباس به محض مرطوب ولکه دار شدنآستین بلند برای افراد غیر استریلمعیار انت ...