دانـلـود پاورپوینت بـا عـنـوان، تکنیک شمارش ابزار جراحی و مراقبتهای پس از ان بخشی از متـنِ ایـن  پاورپوینت : Counting instruments surgeryوسایلی که قبل وبعد از عمل جراحی شمرده میشوند شامل تعداد و نوع گازها وسوزن ها وچاقوهای جراحی ودیگر وسایلی هستند که در طول جراحی مورد استفاده قرار میگیرند. شمردن وسایل جراحی از وظایف سیرکولر واسکراب است .      امنیت خاطر بیمار وپرسنل جراحی کنترل عفونت : اگر سوزن وگاز و... بعد ازبخیه کردن در داخل بدن بیمار باقی بماند باعث ...