دانـلـود پاورپوینت بـا عـنـوان، روش تحقیق بخشی از متـنِ ایـن  پاورپوینت : روش تحقیقمنابع علم سرچشمه های دانش بشری 5 دسته اند: 1) تجربه 2) مرجع مطلع و آ گاه 3) استدلال قیاسی 4) استدلال استقرایی 5) روش علمی 1- تجربه هر فرد براساس تجربیات شخصی خود می تواند پاسخهای بسیاری از سؤالهایی را که با آنها رو به روست بیابد. محدودیت : هر فرد براساس ویژگی های خاص خود تحت تأثیر حوادث قرار می گیرد. در شرایط مشابه ممکن است دو فرد تجربیات متفاوت داشته باشند. 2- مرجع مطلق فرد پاسخ سؤالاتش را نزد کسی جست ...