پکیج آموزشی دوم ابتدایی (شامل تمام ابزار مورد نیاز یک آموزگار) (طرح درس، نمونه سوال، جزوه، گام به گام و ...)   محتوای پکیچ شامل: 1- طرح درس سالانه تمام دروس اول ابتدایی 2- طرح درس روزانه تمام دروس اول ابتدایی 3- نمونه سوال امتحانی تمام دروس اول ابتدایی 4- گام به گام کامل تمام دروس دوم ابتدایی 5- راهنمای پوشه کار + فرم های مورد نیاز پوشه کار 6- چک لیست ارزشیابی توصیفی تمام دروس اول ابتدایی 7- بودجه بندی تمام دروس اول ابتدایی 8- نمونه برنامه هفتگی اول ابتدایی 9- کاربرگ تمرین ریا ...