پاورپوینت تحلیل یک طرح جدید امضارمز

پاورپوینت-تحلیل-یک-طرح-جدید-امضارمز امضارمز در 1997 توسط Zheng پیشنهاد شد. امضا رمز با ترکیب توابع رمزنگاری و امضای دیجیتال در یک گام منطقی تلاش می‌نماید تا هزینه محاسبات و سربار ارتباطی را کاهش دهد. در یکی از طرحهای امضارمزی مبتنی بر خم بیضوی که توسط Zheng پیشنهاد شد، بار محاسباتی دردانلود فایل