دانـلـود پاورپوینت کشاورزی بـا عـنـوان ، گلها و گیاهان داروئی بخشی از متـنِ ایـن  پاورپوینت : گیاه ترشکاین گیاه در مناطق معتدل کشور ما رویش دارد و از قدیم الایام به عنوان یک سبزی مفید و مؤثر از آن استفاده  می شده است. گرچه در رابطه با مسائل غذایی از آن استفاده های فراوانی می شده ؛ ولی اکنون این استفاده کاهش یافته است و در عوض موارد درمانی این گیاه افزایش پیدا کرده و در همه زمینه ها از آن استفاده می شود و هیچگونه عارضه ای ندارد در میان عشایر مرسوم است که از دانه های این گیاه ا ...