دانـلـود پاورپوینت بـا عـنـوان ، خلاصه کتاب تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها تالیف دکتر شمس السادات زاهدی دانشگاه پیام نور بخشی از متـنِ ایـن  پاورپوینت : تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها تعداد : 3 واحد منبع : تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها مؤلف : دکتر شمس السادات زاهدی     فصل اول سیستم و نگرش سیستمی اهداف کلی :1- آشنایی با مفهوم سیستم2- آشنایی با طبقه بندی سیستم ها3- آشنایی با خواص سیستم4- آشنایی با نظریه عمومی سیستم ها5- شناخت نگرش سیستمی 1- سیستم مجموعه ای است از ا ...