در این پروژه  پاورپوینت مراحل اجرای ساختمان در 106 اسلاید کاملا قابل ویرایش به طورکامل و جامع و کاربردی همراه با شکل و تصاویر اجرایی وفلوچارت  طبق موارد زیر ارایه شده است: 1- چگونگی انجام کارهای ساختمانی: 2-  انجام کار ساختمانی توسط پیمانکار عام: 3-  روش (طرح – ساخت )یا کلید در دست : 4-  روش به کارگیری مدیریت حرفه ای در امور ساختمانی : 5-  طراحی، محاسبه و پیمانکاری ساختمان: 6-  در شناسنامه ساختمان، بخش مربوط به سابقه کار افراد زیر وجود دارد: 7-  (طرا ...