مشخصات فایل عنوان: پاورپوینت  انرژی وتبدیل های آن قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: 35           قسمتی از پاورپوینت اهداف درس — 1 ))آشنایی با مفهوم کار وعامل موثر در آن — 2 ))آشنایی با انرژی جنبشی وپتانسیل وعوام آن — 3))آشنایی باقانون پایستگی انرژی — 4))آشنایی با انرژی ذخیره شده درمواد غذایی                کار انرژی را منتقل میکند.عا مل نیرو که به جسم وارد میشود سبب حالت ها ی زیر می شود — 1))شروع حرکت — 2) ...