سورس برنامه مدیریت فروشگاه ورژن 2 نرم افزاری جامع و کامل برای مدیریت حرفه ای فروشگاه ها می باشد . این نرم افزار قابلیت های فراوانی برای مدیریت این صنف دارد و به سادگی قسمت های فروشگاهی . انبارداری و حسابداری را مدیریت میکند. شما با تهیه سورس این نرم افزار می توانید به سادگی آن را توسعه داده و با بومی سازی سفارشی آن برای این صنف کسب درآمد قابل توجهی کنید.  ...