ترجمه مقاله isi تحلیل نفوذ اجتماعی در داده های بزرگ شبکه اجتماعی  فرصت ها و چالش ها تعداد صفحات 22 فایل ترجمه word لینک مقاله اصلی چکیده تجزیه و تحلیل نفوذ اجتماعی ١ به یکی از مهم ترین فن آوری های صنایع و خدمات اطلاعات مدرن تبدیل شده است . که قطعا مبدل به یک ساز و کار ضروری برای انجام تجزیه و تحلیل پیچیده در داده های بزرگ شبکه های اجتماعی خواهد شد. و افزایش مقدار تحقیقات اعم از استخراج موضوعات محبوب برای تجزیه و تحلیل نفوذ اجتماعی ، از جمله تجزیه و تحلیل و پردازش داده های بزرگ ، ارزی ...