دانلود پاورپوینت های کتاب آفرینش نظریه معماری ۴۴۸ اسلاید   فهرست کلی مطالب:  محیط ساخته شده رویه عملی طراحی رابطه رفتار انسان و محیط ساخته شده شناخت انسان و ویژگی های محیط زندگی او نقش علوم رفتاری در تدوین مبانی نظری معماری فرایند طراحی محیط ماهیت محیط ارزش های زیبا شناختی و محیط ساخته شده   بخشی از مطالب................ 1) بنیان نظری آفرینش نظریة معماری؛ مبنای کارکردگرایی نوین (عملکردگرایی نوین) از طراحی محیط، طراحی برای رفتار انسان نقش علوم رفتاری در طراحی محیط کاربر ...