شناخت قسمت های مختلف مسجد - ویژگی ها و بررسی عناصر تزیینی در غالب دو فایل  powerpoint -   word 53 صفحه مقدمه : با ورود مسلمین به ایران اولین بناهایی که توسط آنها در شهرهای فتح شده بنا گردید مساجد بودند . این ابنیه معمولا در نقاط مرکزی و مهم شهر و برخی بر روی آتشکده های زرتشتی بنا می شدند. اعراب از خود سبک به خصوصی نداشتند و مساجد اولیه را با مصالح ساده خشت و تنه و شاخ و برگ درختان می ساختند. چنانچه سنت رسول اکرم چنین بود. طرح مسجد پیامبر (ص) اسلوبی گردید که در صدر اسلام سایر مساجد ...