فایل اتوکد نقشه بیمارستان دو طبقه همراه با ستون گذاری و آکس بندی

فایل-اتوکد-نقشه-بیمارستان-دو-طبقه-همراه-با-ستون-گذاری-و-آکس-بندیپروژه معماری بسیار کامل از بیمارستان دو طبقه شامل کلیه جزئیات شامل سایت پلان، برش ها، نماها، آکس بندی، ستون گذاری و پلان مبلمان طبقات.دانلود فایل